PROIECT
„Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor”

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.T.I.P.) a semnat la data de 30.06.2017 contractul de finanţare nerambursabilă aferent proiectului „Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetăţenilor” – ROFSIP2016OS5A10P02, ce se va derula la nivel naţional, pe o perioadă de 36 de luni.

Proiectul este finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare Poliţienească, având ca obiectiv general creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor de risc privind implicaţiile traficului de persoane.

Astfel, proiectul îşi propune dezvoltarea de campanii de informare în scopul reducerii cererii şi ofertei asociate tuturor tipurilor de exploatare, combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor care vizează victimele traficului de persoane şi creşterea implicării în activităţile de prevenire a multiplicatorilor de opinie.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

    • Producţie documentare şi materiale de campanii,
    • Întâlniri cu grupul ţintă,
    • Organizare activităţi de prevenire,
    • Organizare mese rotunde la nivel judeţean,
    • Conferinţe naţionale pentru marcarea Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane.

 

 

Partenerii proiectului:
%3