Posturi vacante

Comunicat : 25.07.2017

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane … click pentru continuare

Rezultatele în urma susținerii interviului

Tabel cu rezultatele finale obținute

Comunicat : 07.07.2017

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în vederea încadrării, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer specialist principal I … click pentru continuare / (sau click Anunț integral – format pdf)

 

 

Comunicat : 28.06.2017 

La nivelul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, sunt vacante următoarele funcţii:

Compartimentul … click pentru continuare

 

Comunicat : 12.04.2017

 Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane … click pentru continuare

 

Comunicat : 14.11.2016

Examen de promovare a personalului contractual: 28.10-11.11.2016
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice … click pentru continuare

 

Comunicat : 15.07.2016

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26  alin.  … click pentru continuare

 

Comunicat : 26.04.2016

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă … click pentru continuare

 

Comunicat : 03.11.2015