Posturi vacante

 

Comunicat : 12.04.2017

 Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane … click pentru continuare

 

Comunicat : 14.11.2016

Examen de promovare a personalului contractual: 28.10-11.11.2016
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice … click pentru continuare

 

Comunicat : 15.07.2016

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26  alin.  … click pentru continuare

 

Comunicat : 26.04.2016

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă … click pentru continuare

 

Comunicat : 03.11.2015

La nivelul Compartimentului Logistic din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, este vacant un post de agent I    (cu recrutare din rândul personalului poliţienesc şi militar).

Ocuparea postului vacant se va realiza în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) lit. c) din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind … click pentru continuare

 

 


Comunicat : 02.11.2015

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane organizează concurs, pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie în cadrul Serviciului Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Baza naţională de date privind traficul de persoane, cu personal recrutat din sursă internă, respectiv prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu  … click pentru continuare

 


 

Comunicat : 31.08.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.A.I.  nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea  … click pentru continuare

 


 

Comunicat : 25.08.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.A.I.  nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului afacerilor interne … click pentru continuare

 


 

Comunicat : 17.08.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., O.M.A.I. nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor … click pentru continuare

 


 

Comunicat : 10.04.2015

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26 alin. (1) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul I din Anexa la Hotârărea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant … click pentru Continuare

 


 

Comunicat : 06.04.2015

Agentia Națională Împotriva Traficului de Persoane cu sediul în Bucuresti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, contractează un expert în vederea realizării evaluării sistemului naţional de asistenţă a victimelor traficului de persoane în conformitate cu standardele privind serviciile de asistenţă specializate … click pentru Continuare

 


 

Comunicat : 12.03.2015

Agentia Natională Împotriva Traficului de Persoane cu sediul în Bucuresti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, contractează un expert în vederea realizării evaluării sistemului naţional de asistenţă a victimelor traficului de persoane în conformitate cu standardele privind serviciile de asistenţă specializate … click pentru Continuare


 

Comunicat : 06.02.2015

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26 alin. (1) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul I din Anexa la Hotârărea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale … click pentru Continuare


 

Comunicat : 17.01.2013

In cadrul Contractul de Grant nr. 30-CE-0329866/00-14 „Abordarea integrata pentru prevenirea exploatarii prin munca in tarile de origine si destinatie” ANITP coopteaza pentru o perioada determinata un expert international in vederea sustinerii de prelegeri in cadrul unor seminarii regionale (organizate in Romania si Grecia) in domeniul traficului de persoane, cu accent pe exploatarea prin munca.
Expertul va acorda … click pentru Continuare


 

Comunicat : 15.10.2012

In cadrul Contractul de Grant nr. 30-CE-0329866/00-14 „Abordarea integrata pentru prevenirea exploatarii prin munca In tarile de origine si destinatie” ANITP coopteaza pentru o perioada determinata 3 experti internationali In vederea sustinerii de prelegeri In cadrul unor seminarii regionale (organizate In Romania, Ungaria, Bulgaria, Cipru, Fyrom, Grecia) In domeniul traficului de persoane, cu accent pe exploatarea prin muncă.
Expertii vor … click pentru Continuare