Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane

 

 

Cuprins:

 1. Legislaţie (organizarea şi funcţionarea instituţiei)
 2. Conducere
  • Lista persoanelor din conducere şi agenda de lucru a acestora
  • Directorul Agenţiei

2.2.1. Directorul Agenţiei

2.2.2. Fotografia

2.2.3. Atribuţiile directorului Agenţiei

2.2.3.1. Definirea sumară a atribuţiilor  postului

2.2.3.2. Sarcini şi îndatoriri

2.2.3.3. Responsabilităţi

2.2.4. Curriculum – Vitae

2.2.5. Agenda de lucru a conducerii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane

 • Directorul adjunct al Agenţiei
  • Director adjunct
  • Fotografia
  • Atribuţiile directorului adjunct
   • Definirea sumară a atribuţiilor postului
   • Sarcini şi îndatoriri
   • Responsabilităţi

3.Organizare

 • Regulament de organizare şi funcţionare
 • Organigrama
 • Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea / coordonarea sau sub autoritatea instituţiei în cauză
 • Carieră (anunţurile posturilor scoase la concurs)
 1. Programe şi strategii
  • Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016
  • Planul Naţional de Acţiune 2015 – 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016
  • Planul Naţional de Acţiune 2012 – 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016.
 2. Rapoarte şi studii
  • Rapoarte
   • Raportul anual de activitate pe anul 2015

5.1.1.1. Introducere

5.1.1.2. Evaluarea și cercetarea fenomenului

5.1.1.3. Monitorizare, evaluare şi coordonare victime

5.1.1.4. Prevenire

5.1.1.5. Programe şi relaţii internaţionale

5.1.1.6. Concluzii

 • Studii

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Legislaţie (organizarea şi funcţionarea instituţiei)

Disponibil pe site la: http://www.anitp.mai.gov.ro/acte-normative-care-reglementeaza-organizarea-si-functionarea-anitp/

 

 1. Conducere

2.1 Lista persoanelor din conducere şi agenda de lucru a acestora

 • Director – împuternicit director, comisar-şef de poliţie Maximilian-Axel NICOLAE;
 • Director adjunct - comisar-şef de poliţie  Marius-Cătălin DRAGOTĂ;
 • Şef Serviciu Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – şef serviciu, comisar-şef de poliţie Adrian PETRESCU;
 • Şef Serviciu Cooperare Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire -împuternicit şef serviciu, comisar-şef de poliţie Gheorghe UNGUR;
 • Unitatea Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale – împuternicit comisar de poliţie Dragoș ENE;
 • Compartimentul financiar contabilitate – comisar-şef de poliţie Mihăiţă STANCA.

 

2.2 Directorul Agenţiei

 

2.2.1. Directorul Agenţiei – comisar-şef de poliţie Maximilian-Axel NICOLAE

2.2.2. Fotografia

Fotografia la: http://www.anitp.mai.gov.ro/echipa-manageriala/

 

2.2.3. Atribuţiile directorului Agenţiei:

 

Potrivit Anexei 3 la Ordinul nr. 220 din 7 septembrie 2012
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
(fişa postului directorului ANITP), directorul Agenţiei are următoarele sarcini, competenţe şi responsabilităţi:

2.2.3.1. Definirea sumară a atribuţiilor  postului:

 • conduce întreaga activitate a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi este ordonator terţiar de credite în subordinea ordonatorului principal.

 

2.2.3.2. Sarcini şi îndatoriri:

 • conduce întreaga activitate a Agenţiei;
 • coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale, precum şi a planurilor naţionale de acţiune şi acţionează pentru aplicarea acestora;
 • colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;
 • urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte şi propune mãsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
 • fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agenţiei;
 • propune spre aprobare ministrului administraţiei şi internelor statul de funcţii al Agenţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul subordonat.
 • asigură sistemul relaţional între structurile din cadrul ANITP cu celelalte structuri din Ministerului Administraţiei şi Internelor ori alte instituţii;
 • studiază corespondenţa şi lucrările repartizate pentru analiză şi dispune măsuri de soluţionare. Verifică conţinutul şi forma lucrărilor soluţionate;
 • organizează documentarea şi elaborarea unor lucrări urgente;
 • asigură menţinerea unui climat optim de muncă şi de stimulare a iniţiativelor personale;
 • iniţiază programe/proiecte şi campanii de informare pentru prevenirea traficului de persoane şi urmăreşte implementarea acestora;
 • propune realizarea unor sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice care să se constituie în instrumente utile pentru cunoaşterea dimensiunilor fenomenului traficului de persoane, reducerea victimizării şi creşterea gradului de siguranţa perceput de populaţie;
 • identifică şi atrage parteneri cu care sa sprijine activităţile de prevenire a traficului de persoane, şi de asistenţă acordată victimelor;
 • organizează controale tematice pe linii de muncă;
 • coordonează şi promovează iniţiativele locale şi asigură generalizarea rezultatelor pozitive obţinute;
 • iniţiază demersuri privind colaborarea ANITP cu structuri similare sau alţi parteneri sociali;
 • aprobă organizarea de conferinţe, simpozioane şi seminarii iniţiate de ANITP;
 • avizează şi coordonează campaniile mass-media ale ANITP;
 • coordonează organizarea convocărilor de pregătire profesională a personalului din subordine;
 • aprobă programele de pregătire a personalului în domeniul traficului de persoane;
 • conduce pregătirea profesională de specialitate şi fizică a personalului din subordine;
 • decide măsuri la nivelul ANITP pentru întărirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor
 • asigură managementul financiar al fondurilor existente.

 

2.2.3.3. Responsabilităţi

 

Responsabilităţi de planificare:

 • stabileşte obiectivele ANITP;
 • coordonează elaborarea planurilor de activităţi ale ANITP;
 • coordonează activităţile desfăşurate în cadrul ANITP;
 • urmăreşte modul de executare a ordinelor şi dispoziţiilor date în scopul realizării activităţilor specifice.

 

Responsabilităţi de raportare

 

 • raportează conducerii MAI sarcinile executate şi cele planificate;
 • coordonează elaborarea rapoartelor de evaluare a activităţii ANITP;
 • raportează modul de realizare a acţiunilor şi activităţilor ce revin ANITP din documentele cu principalele activităţi ale MAI.

 

Responsabilităţi de lucru cu publicul

 

 • audienţe
 • seminarii, conferinţe, simpozioane;

 

Responsabilităţi de luare a deciziilor

 

 • aprobă metodologii ce vizează activităţile de prevenire, monitorizare şi evaluare a traficului de persoane şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea mijloacelor şi metodelor de muncă, precum şi dotarea cadrelor;
 • propune modificarea sau elaborarea unor acte normative de nivel superior sau cu caracter intern;
 • dispune măsuri către structurile ANITP.

 

Accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora

 

 • acces la informaţii clasificate, clasa Secret de Stat, nivelul Strict Secret.

 

 

2.2.4. Curriculum – Vitae

 

 

Curriculum Vitae
Informaţii Personale
Nume / Prenume __
Experienţă profesională
Perioada aprilie 2016 – în prezent
Funcţia sau postul ocupat Împuternicit director
Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională Împotriva Traficului de PersoaneBucureşi, Strada Ion Câmpineanu nr.20, Sector 1 , cod poştal 010038
Domeniul de activitate Conducerea activităţii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane
Perioada septembrie 2011 – septembrie 2015
Funcţia sau postul ocupat Membru în cadrul Grupului de Experţi privind Traficul de Persoane la nivelul Comisiei Europene –  Expert independent
Perioada 2011 – aprilie 2016
Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime
Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională Împotriva Traficului de PersoaneBucureşi, Strada Ion Câmpineanu nr.20, Sector 1 , cod poştal 010038
Domeniul de activitate Prevenirea, evaluarea şi monitorizarea traficului de persoane, implementarea strategiilor naţionale, proiectelor internaţionale, cooperarea la nivel internaţional
Perioada 2009 – 2011
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer de verificare şi raportare; Imputernicit Director al Unităţii de Dezvoltare pentru Poliţia Naţională Haitiană   – MINUSTAH Police Development Pillar
Numele şi adresa angajatorului Misiunea Naţiunilor Unite pentru Stabilitate în Haiti (MINUSTAH), Port au Prince, Haiti
Domeniul de activitate  ONU – Operaţiuni de menţinere a păcii
Perioada noiembrie 2008 – noiembrie 2009
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă
Perioada ianuarie 2007 – noiembrie 2008
Funcţia sau postul ocupat Şeful Unităţii de Combatere a Traficului de Persoane
Numele şi adresa angajatorului IGPR-Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, Bucureşti
Domeniul de activitate Investigaţii criminale legate de criminalitatea organizată
Perioada aprilie 2004 – ianuarie 2007
Funcţia sau postul ocupat Şeful Centrului de Resurse pentru Combaterea Traficului de Persoane
Numele şi adresa angajatorului IGPR-Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate
Domeniul de activitate Investigaţii criminale legate de criminalitatea organizată
 Perioada  Iunie 2002 – aprilie 2004
Funcţia sau postul ocupat Ofiţer specialist - Analist de informaţii – imigraţia ilegală / trafic de persoane
Numele şi adresa angajatorului   IGPR -Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate – Unitatea de combaterea a traficului de persoane – Proiectul REFLEX România
Domeniul de activitate  Investigaţii criminale, colectarea informaţiilor privind activităţile de crimă organizată
Perioada iulie 1999 – iunie 2002
Funcţia sau postul ocupat   Ofiţer Specialist – Poliţia Rutieră
Numele şi adresa angajatorului IGPR – Direcţia Rutieră , Bucureşti,Bld. George Coşbuc nr.  83-85, România
Domeniul de activitate  Siguranţa circulaţiei rutiere
Perioada mai 1993 – iulie 1999
Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer – Poliţia Rutieră
Numele şi adresa angajatorului IGPR  –DGPMB, Bucureşti, Str.Victoriei nr. 19, România
Domeniul de activitate  Siguranţa circulaţiei rutiere
Educaţie şi formare
Educaţie
Perioada  octombrie 2006 – iunie 2007
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în Combaterea Crimei Organizate
Disciplinele principale studiate Combaterea Crimei Organizate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Poliţie – Al.I Cuza BucureştiFacultatea de Drept
Perioada  ianuarie 2006 – martie 2006
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Justiţie Penală – FBI
Disciplinele principale studiate Studii în domeniul justiţiei penale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Virginia – ”School of Continuing and Professional Studies” – Academia Naţională FBI
Perioada  1991 – 1997
Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de absolvire –Filosofie şi Jurnalism
Disciplinele principale studiate   Ştiinţe Sociale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Bucureşti
Formare
Perioada  februarie 2009 – martie 2009
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs Monitor ONU
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Curs Monitor ONU – forţele de menţinere a păcii – UN CIVPOL
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centru de Studii Postuniversitare Bucureşti
Perioada noiembrie 2006
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire ”European Intelligence Model”
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Curs – ”European Intelligence Model”
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  Ministerul Administraţiei şi Internelor – National Centre for Policing Excellence – Marea Britanie
Perioada    Iunie 2006
Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire – Formarea formatorilor
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Formarea formatorilor – Ghid pentru Agenţiile de Aplicare a Legii , judiciar şi ONG/Organizaţii internaţionale – bune practici în combaterea traficului de persoane
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM)
Perioada mai 2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Tehnici de intervievare şi interogare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Departamentul de Justiţie SUA – FBI & SECI Center
Perioada   mai 2003
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Curs – Analiza informaţiilor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare West Yorkshire Police
Perioada august 2002
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Curs – Analiza informaţilor, nivel premergător
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare SUA – Departamentul de Justiţie – Divizia Narcotice (Drug Enforcement Administration) – DEA
Informaţii adiţionale Recomandări, Premii (doar cele mai relevante)
2007 Scrisoare de Recomandare acordată de Inspectorul General al Jandarmeriei pentru calitatea şi profesionalismul demonstrat în calitate de lector la cursul de pregătire pentru ofiţerii de poliţie irakieni în cadrul EU EUJUST LEX mission.
2007 Scrisoare de Recomandare acordată de Programul ONU pentru Dezvoltare C/O Romania pentru succesul obţinut în implementarea proiectelor
2010   Diplomă de Onoare conferită pentru recunoaşterea meritelor în îndeplinirea misiunii ONU de menţinere a păcii în Haiti

 

 

2.2.5. Agenda de lucru a conducerii Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane 

pentru

 

Directorul adjunct al Agenţiei

 

2.3.1. Director adjunct – comisar-şef de poliţie  Marius-Cătălin DRAGOTĂ

 

 

 • Atribuţiile directorului adjunct:

Potrivit Anexei 4 la Ordinul nr. 220 din 7 septembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane (fişa postului directorului adjunct al ANITP), directorul adjunct are următoarele sarcini, competenţe şi responsabilităţi:

 

 • Definirea sumară a atribuţiilor postului

Gestionează activitatea de monitorizare, cercetare şi prevenire a traficului de persoane desfăşurată de ANITP asigurând coordonarea cu celelalte structuri ale MAI.

 

 • Sarcini şi îndatoriri
 • planifică, îndrumă şi sprijină activitatea structurilor din subordine;
 • înlocuieşte directorul la comanda Agenţiei, în absenţa acestuia;
 • participă la elaborarea Strategiei naţionale, precum şi a planurilor naţionale de acţiune şi acţionează pentru aplicarea acestora;
 • colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;
 • urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte şi propune mãsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
 • fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agenţiei;
 • urmăreşte modul de executare a dispoziţiilor şi măsurilor luate pentru eficientizarea muncii;
 • participă la asigurarea sistemul relaţional între structurile din cadrul ANITP cu celelalte structuri din Ministerului Administraţiei şi Internelor ori alte instituţii;
 • studiază corespondenţa şi lucrările repartizate pentru analiză şi dispune măsuri de soluţionare. Verifică conţinutul şi forma lucrărilor soluţionate;
 • organizează documentarea şi elaborarea unor lucrări urgente;
 • asigură menţinerea unui climat optim de muncă şi de stimulare a iniţiativelor personale;
 • iniţiază programe/proiecte şi campanii de informare pentru prevenirea traficului de persoane şi urmăreşte implementarea acestora;
 • propune realizarea unor sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice care să se constituie în instrumente utile pentru cunoaşterea dimensiunilor fenomenului traficului de persoane, reducerea victimizării şi creşterea gradului de siguranţa perceput de populaţie;
 • identifică şi atrage parteneri cu care sa sprijine activităţile de prevenire a traficului de persoane, şi de asistenţă acordată victimelor;
 • organizează controale tematice pe linii de muncă;
 • coordonează şi promovează iniţiativele locale şi asigură generalizarea rezultatelor pozitive obţinute;
 • iniţiază demersuri privind colaborarea ANITP cu structuri similare sau alţi parteneri sociali;
 • propune spre aprobare organizarea de conferinţe, simpozioane şi seminarii iniţiate de ANITP;
 • coordonează campaniile mass-media ale ANITP;
 • coordonează organizarea convocărilor de pregătire profesională a personalului din subordine;
 • aprobă programele de pregătire a personalului în domeniul traficului de persoane;
 • conduce pregătirea profesională de specialitate şi fizică a personalului din subordine;
 • decide măsuri pentru întărirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor
 • este funcţionar de securitate şi îndeplineşte atribuţiile conform art. 31 din G. nr. 585 / 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a  informaţiilor clasificate în România;
 • participă la aplicarea şi verificarea respectării prevederilor actelor normative ce reglementează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • elaborează programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate pentru A.N.I.T.P.;
 • în colaborare cu D.G.I.P.I. organizează activităţii de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate ;
 • întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
 • coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 • asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze mãsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
 • consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
 • informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune mãsuri pentru înlăturarea acestora;
 • acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicita accesul la informaţii clasificate;
 • asigura păstrarea şi organizează evidenta certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
 • actualizează permanent evidenta certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
 • întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
 • prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanta deosebita pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicita sprijinul instituţiilor abilitate;
 • efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • elaborează şi supune aprobării conducerii ANITP normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 

 

 

 • Responsabilităţi

 

Responsabilităţi de planificare

 • participă la stabilirea obiectivelor ANITP;
 • coordonează elaborarea planurilor de activităţi ale structurilor din subordine;
 • coordonează activităţile desfăşurate în cadrul structurilor din subordine;
 • urmăreşte modul de executare a ordinelor şi dispoziţiilor date în scopul realizării activităţilor specifice.

 

Responsabilităţi de raportare

 • raportează directorului ANITP sarcinile executate şi cele planificate;
 • coordonează elaborarea rapoartelor de evaluare a activităţii structurilor din subordine;
 • raportează modul de realizare a acţiunilor şi activităţilor ce revin structurilor din subordine din documentele cu principalele activităţi ale MAI.

 

Responsabilităţi de lucru cu publicul

 • audienţe;
 • seminarii, conferinţe, simpozioane

 

 

 

Responsabilităţi de luare a deciziilor

 • aprobă metodologii ce vizează activităţile de prevenire, monitorizare şi evaluare a traficului de persoane şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea mijloacelor şi metodelor de muncă, precum şi dotarea cadrelor;
 • propune modificarea sau elaborarea unor acte normative de nivel superior sau cu caracter intern;
 • dispune măsuri către structurile ANITP.

 

Accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora

 • acces la informaţii clasificate, clasa Secret de Stat, nivelul Strict Secret.

 

 

 1. Organizare
  • Regulament de organizare şi funcţionare

Disponibil  pe site la: http://www.anitp.mai.gov.ro/acte-normative-care-reglementeaza-organizarea-si-functionarea-anitp/

 

 • Organigrama

Organigrama – Link

 

 • Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea / coordonarea sau sub autoritatea instituţiei în cauză

Pe site la: http://www.anitp.mai.gov.ro/contact/

 

 • Carieră (anunţurile posturilor scoase la concurs)

Pe site la: http://www.anitp.mai.gov.ro/posturi-vacante/

 

 1. Programe şi strategii

Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016;

Planul Naţional de Acţiune 2015 – 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016;

Planul Naţional de Acţiune 2012 – 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016.

 

 1. Rapoarte şi studii
  • Rapoarte
   • Raportul anual de activitate pe anul 2015

 

5.1.1.1. Introducere

Complexitatea și implicațiile, la nivel individual și social, ale infracțiunii de trafic de persoane au reprezentant din totdeauna principala provocare pentru cei implicați în prevenirea şi combaterea acestui tip de criminalitate. Varietatea activităților desfășurate in anul 2015 a urmărit asigurarea îndeplinirii mandatului agenţiei, la un nivel calitativ avand ca referință bunele practici și standardele internaționale din domeniu. Reușitele și nereușitele puse în balanță înclină în favoarea performanței pe care această structură a MAI o atinge în mod constant, în ciuda unor limitări existente în planurile funcționalității sale.

Cu o echipă tânără și coezivă, ANITP se preocupă constant de indeplinirea sarcinilor ce-i revin dar și de imbunătătirea activității sale, fapt pe care sperăm sa fi reușit sa-l surprindem in acest raport de evaluare.

 

5.1.1.2. Evaluarea și cercetarea fenomenului

Raportul anual privind situaţia traficului de persoane în anul 2014. Raportul prezintă eforturile consistente făcute de România în lupta împotriva traficului de persoane, pe componentele de prevenire, combatere şi asistenţă a victimelor. Cele mai multe victime sunt traficate în afara granițelor țării, exploatarea sexuală fiind cea mai întâlnită formă de trafic iar minorii rămân o categorie extrem de vulnerabilă.

 

Răspunsul României pentru elaborarea TIP Report 2014. Documentul, care răspunde chestionarului Departamentului de Stat al SUA, surprinde realitatea dinamică a fenomenului traficului de persoane, în România, punctând reperele evoluţiilor înregistrate în anul 2014.

 

Evaluarea implementării, la nivel național, a Convenției CE privind acțiunea împotriva traficului de persoane. În contextul vizitei de monitorizare, realizată de către „Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA)”, al Consiliului Europei,  ANITP a intermediat legătura cu reprezentanţii instituţiilor publice de la nivel central şi local şi a organizat diverse întâlniri la sediul ANITP.

 

Evaluarea statistică a situaţiei victimelor traficului de persoane. Documentul a urmărit prezentarea publică a caracteristicilor socio-demografice ale populaţiei de victime ale traficului de persoane, a tendinţelor geografice (provenienţă şi destinaţie), dar şi prezentarea unei analize a tipologiei relaţiilor existente între victime şi recrutori.

 

Strategia naţională împotriva traficului de persoane 2012-2016. ANITP a continuat demersurile relaționate implementării și monitorizării implementării Strategiei Naționale împotriva traficului de persoane. Pentru creșterea calității și eficienței rezultatelor vizate prin SNITP, Agenția și-a concentrat eforturile și către identificarea și mobilizarea unor  resurse suplimentare, financiare și umane, prin intermediul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.

 

5.1.1.3. Monitorizare, evaluare şi coordonare victime

Monitorizarea asistenței acordate victimelor. În anul 2015 s-au desfășurat două activități de monitorizare a asistenței acordate victimelor traficului de persoane, pentru anul 2014, respectiv semestrul I 2015. Pentru prima dată au fost definiți și utilizați indicatori privind situația victimelor care nu beneficiază de servicii de asistență.

 

Referirea transnaţională. În termeni statistici, 129 de victime au fost repatriate în anul 2015 – 39 de victime din Danemarca, 12 din Marea Britanie, câte 9 din Grecia și Irlanda, 38 din Spania, câte 4 din Germania și Italia, 3 din Olanda, câte 2 din Austria, Bulgaria și Cipru iar câte una din Elveția, Franța, Norvegia și Portugalia. O premieră o reprezintă sprijinul pentru repatrierea unei victime, cetățean grec, din România în Grecia.

 

Coordonarea participării victimelor în procesul penal. La nivelul structurii centrale, această activitate a vizat un număr de 17 cazuri, pentru coordonarea a 55 de victime ale traficului în procedurile penale. Activitățile au inclus însoțirea la instanță sau parchete, informarea cu privire la diferitele acte procedurale, facilitarea audierii victimelor prin intermediul mijloacelor audio-video (ex: prin internet cu instanțe din Spania – 19 victime sau  Marea Britanie – 10 victime).

 

Analiză de caz

Unul dintre cele mai complexe cazuri a fost solicitarea Poliţiei Naţionale Daneze adresată ANITP pentru sprijinirea organizației ADPARE, în identificarea unui număr de 26 de victime, cetățeni români, exploatați în Danemarca, în vederea informării cu privire la faptul că au fost invitați în Danemarca pentru audieri. În cursul lunii decembrie, Poliţia Naționale Daneză a transmis ANITP o solicitare având ca obiect acordarea de sprijin în vederea audierii unui număr de 24 de victime. Solicitările au venit în contextul referirii transnaţionale realizate în luna martie 2015, de către ANITP, cu sprijinul IGPF – Punctul de trecere a frontierei – Aeroport Henri Coandă, organizaţia ADPARE şi OIM Romania, a unui număr de 34 de victime ale traficului de persoane, cetăţeni români, activitate prezentată şi aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

 

5.1.1.4. Prevenire

Campaniile de prevenire a traficului de persoane, derulate atât la nivel naţional cât şi la nivel local, au vizat principalele forme de exploatare (sexuală, muncă şi cerşetorie) ţinând cont în permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă. În anul 2015, Agenţia a implementat cu succes un număr total de 59 campanii/proiecte/ iniţiative de prevenire din care 4 naţionale de prevenire şi 55 locale. Totodată, a participat la implementarea unui proiect tranfrontalier. Au fost desfăşurate 1.485 activităţi de prevenire, în urma cărora s-au înregistrat peste1.800.000 beneficiari din care 313.710 beneficiari direcţi şi un număr estimat de peste 1.500.000 beneficiari indirecţi/tangenţiali.

 

Cooperarea interinstituţională a reprezentat modalitatea de implementare a iniţiativelor în domeniile specifice Agenţiei, concretizate în: 9 protocoale de colaborare şi 23 de planuri de acţiune, 52 de întâlniri ale echipelor interinstituţionale antitrafic judeţene, 133 de sesiuni de instruire, la care au participat 2.535 specialişti şi participarea la 196 de activităţi de cooperare interinstituţională.

 

Linia HelpLine a fost apelată de peste 900 de ori, fiind solicitate informaţii referitoare la traficul de persoane, activitatea A.N.I.T.P. şi plecarea la muncă în străinătate. Din acestea, 5 apeluri au reprezentat posibile cazuri de trafic, care au fost referite, în vederea soluţionării, instituţiilor competente.

 

Compartimentul de relaţii publice a reuşit să promoveze în mass-media activităţile A.N.I.T.P şi cele desfăşurate în comun cu partenerii, aceasta realizându-se prin 66 de apariţii radio-televizuale, 77 comunicate de presă, 8 conferinţe de presă, 1.036 articole de presă scrisă, 2.037de apariţii online, 1.038 de postări peFacebook, 59 postări pe site-ul Agenţiei şi 4 postări pe Youtube.

 

Bună practică

În anul 2014 A.N.I.T.P. a lansat prima campanie  de comunicare online interactivă de lungă durată, care s-a derulat până în luna aprilie 2015 ”Exploatarea ucide suflete – Alege sa cunoşti, Alege să previi, Alege să nu judeci”. Campania online a urmărit dezvoltarea atitudinii participative a utilizatorilor de social media prin lansarea unui concurs cu premii, care presupune cunoaşterea unor informaţii de bază cu privire la cele trei tipuri de exploatare şi redactarea unui scurt eseu, în care concurenţii trebuie să justifice de ce nu ar utiliza serviciile unei victime a traficului de persoane exploatate sexual, prin cerşetorie sau prin muncă. Cele mai creative eseuri au fost premiate de A.N.I.T.P.

 

5.1.1.5. Programe şi relaţii internaţionale

Afaceri europene. Activitatea în acest domeniu a presupus fundamentarea, coordonarea şi monitorizarea eforturilor în vederea consolidării profilului României în domeniul luptei împotriva traficului de persoane precum şi promovarea în cadrul grupurilor de lucru interministeriale şi ale structurilor UE (JAI, COSI, GENVAL, CATS, HLWG, COREPER, EMPACT). Un punct deosebit de important pe agenda europeană îl reprezintă participarea la Reuniunile Raportorilor Naţionali sau a Mecanismelor Echivalente, organizate de către Comisia Europeană sub egida Coordonatorului European.

 

Cooperare internaţională. În acest segment, se remarcă o creştere a numărului de activităţi de relaţii internaţionale cu o serie de state de destinaţie. S-a avut în vedere consolidarea parteneriatelor cu SUA, Marea Britanie, Franţa, Elveţia, Norvegia, Republica Moldova, Olanda, Grecia, Bulgaria, Spania, Cipru, Macedonia, Belgia, Suedia şi Ungaria. Evoluţia se remarcă şi prin numărul ridicat de invitaţii de participare la diferite evenimente: 24 de deplasări la care au participat 38 de reprezentanţi ai ANITP şi întâlniri bilaterale cu reprezentanţi ai Consiliul Europei, Germania, Spania, Cehia, SUA, Franţa, Olanda, Suedia.

 

Fonduri externe nerambursabile

Proiecte finalizate

 • Victims of Child Trafficking: Our Responsability: VICTOR”, având ca parteneri instituţii publice şi ONG-uri din Bulgaria, Slovenia, Grecia, Ungaria, Serbia, Moldova, Ucraina şi România. Buget: 402.866 de euro.
 • Not For Sale – Say Stop to Human Trafficking”, alături de Organizaţia Salvați Copiii şi organizaţii din Republica Moldova şi Ucraina. Buget: 166.838 euro.
 • ICARUS – Îmbunătăţirea coordonării şi responsabilizării cu privire la securitatea minorilor români neînsoţiți”, alături de Fundaţia „Terre des Hommes” şi parteneri din Ungaria şi Marea Britanie. Buget: 337.483,35 euro.

 

Proiecte în implementare

 • Acordarea de suport organizațiilor non-guvernamentale din Romania pentru asistența victimelor traficului de persoane”. Buget: 2.082.767.23 CHF.
 • „Abordarea naţională privind compensaţia victimelor traficului de persoane. Buget: 250.000 de euro.
 • „Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistență acordate victimelor traficului de persoane”. Buget: 410.000 EUR.
 • Trafficking As a Criminal Enterprise- TRACE” ANITP, alături de universităţi, organizaţii şi instituţii din Belgia, Olanda, Cipru şi Bulgaria. Buget: 1.006.492 de euro.

 

Proiecte aprobate aflate în contractare

În baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român, ANITP a extins colaborarea prin elaborarea  proiectului „Victimă a traficului de persoane poţi fi chiar tu!”. Buget: 264.063 euro.

 

Perioada de programare 2014-2020 - Fondul pentru Securitate Internă

 • Reducerea amplitudinii traficului de persoane, prin întărirea capacităţii de autoprotecţie a cetăţenilor şi societăţii faţă de ameninţările acestui fenomen. Buget: 600.000 de euro.
 • Human Trafficking – centred victim approach. Buget: 300.350 de euro.
 • SISPOL 2, ANITP are statutul de partener, alături de IGPR: Buget: 1 milion de euro.

5.1.1.6. Concluzii

 

ANITP a răspuns mandatului său instituțional, valorificând oportunitățile relevante și încercând să găsească răspuns pentru variatele obstacole care s-au ivit.

 

Puncte tari

 

 • Coordonarea victimelor în cadrul procedurilor judiciare a cunoscut atât o dezvoltare cantitativă cât și un nivel de performanță și specializare remarcabile
 • Domeniul cercetării aplicate s-a diversificat, fiind inițiate activități avangardiste/cu caracter de noutate de cercetare progresivă
 • Activitatea de prevenire a traficului de persoane a abordat principalele forme de manifestare ale acestui fenomen, a acoperit atât mediul urban cât şi cel rural şi a atins o paletă largă de grupuri ţintă; au fost utilizate modalităţi diversificate de diseminare a mesajelor preventive şi a fost implemetată prima campanie naţională de prevenire online;
 • Parteneriatul social cu diverse instituţii şi organizaţii a fost consolidat
 • Relaţiile europene şi internaţionale au fost extinse
 • Proiectele cu finanţare externă nerambursabilă în care ANITP este implicată, alături de parteneri interni sau externi, abordează domenii variate şi însumează aproximativ 6.000.000 de euro
 • De remarcat este faptul că s-au inregistrat progrese în asigurarea, incepand cu 2016, a finanţării ONG-urilor care furnizează asistenţă victimelor traficului, răspunzând astfel uneia din criticile constante adresate României în evaluările interne şi internaţionale.

 

Puncte slabe

 • Schema de organizare subdimensionată
 • Mobilitate redusă la nivelul Centrelor Regionale cauzată de slaba dotare cu mijloace auto

 

Priorităţi

Priorităţile Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane se subscriu prevederilor cadrului normativ care reglementează activitatea agenţiei, în principal: HG 460/2011, privind organizarea si functionarea ANITP, Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane şi Planul de Acţiune pentru implementarea acesteia (2015-2016):

 

 1. Dinamizarea activităţilor de prevenire şi a participării societăţii civile la derularea acestora
 2. Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale
 3. Creşterea capacităţii de absorţie a fondurilor externe nerambursabile
 4. Creşterea capacităţii de colectare şi analiză a datelor privind traficul de persoane
 5. Optimizarea şi extinderea procesului de cooperare interinstituţională şi internaţională

 

 • Studii

Documentele se află pe site la secţiunea „Cercetare”.